ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

ชำระเงินโดยโอนผ่านระบบธนาคาร / Mobile Banking, Internet Banking

เลขที่ 010-3-07245-1 ชื่อบัญชี บริษัทเอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด

เลขที่ 074-1-08736-7 ชื่อบัญชี บริษัทเอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด

ซึ่งมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

1. Facebook Inbox : https://www.facebook.com/MD-Walloutlet

2. ทางโทรศัพท์ : 098-9368987

3. ทาง E-mail : Services@mdwallpaper.com

4. LineID : @walllet

รายละเอียดและตัวอย่างการแจ้งโอน
1. ชื่อผู้โอน

2. ธนาคารที่โอนเข้า

3. เวลาที่โอน

4. ยอดเงินที่โอน