วัดขนาดผนังห้อง กว้างxสูง แต่ละด้าน (หน่วยเมตร) และกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อคำนวณจำนวนม้วนวอลล์เปเปอร์ที่จะต้องใช้

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]