วิธีคำนวนวอลล์เปเปอร์ วิธีคำนวนวอลเปเปอร์

วัดขนาดผนังห้อง กว้างxสูง แต่ละด้าน (หน่วยเมตร) และกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อคำนวณจำนวนม้วนวอลล์เปเปอร์ที่จะต้องใช้

ผนังที่ 1

ตร.ม.

ผนังที่ 2

ตร.ม.

ผนังที่ 3

ตร.ม.

ผนังที่ 4

ตร.ม.
ม้วน

** หมายเหตุตารางคำนวนนี้เป็นตารางคำนวนม้วนวอลเปเปอร์แบบคร่าวๆ หากลูกค้าท่านใดอยากทราบขนาดที่ชัดเจนให้ติดต่อพนักงานขาย