ต้อนรับ “งาน One Stop Shopping Expo 2015” ตุลาคม 2558 นี้