5 ธาตุฮวงจุ้ยหนุนบ้านเสริมอาชีพ ด้วยWallpaperติดผนัง

5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย ตามหลักของดวงจีน คือ เรื่องของการสร้างความสมดุล ของ ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ

ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา คือ ลักษณะของพลังธรรมชาติที่ประจุเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกของชีวิต (การหายใจ

ครั้งแรก) ซึ่งแต่ละคนก็จะประจุพลังธรรมชาติแตกต่างกันตาม ปี เดือน วัน ยาม ของการถือกำเนิดแต่ละคน ทำให้

เรารู้ว่าธาตุต่างๆ ในดวงของเรา มีธาตุใดบ้างที่อ่อนแอ หรือ แข็งแรง

          ธาตุสำคัญ คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดของดวงจีน และ ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ทำให้ดวงเกิดความสมดุล เมื่อ

พลังงานในร่างกายมีการไหลเวียนอย่างมีความสมดุล จึงนำมาซึ่งสุขภาพกายและใจที่ดี มีพลังในการดำเนินชีวิต

ช่วยส่งเสริมการแสดงออก คิด พูด ทำ ไปในทางที่ดีต่อชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง หรือ เรียกว่า มีดวงชะตา

ที่ดีนั่นเอง ทุกสรรพสิ่งล้วนมี 5 ธาตุอยู่ในตัวเสมอ แต่ความมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่ละธาตุกันไป

คนเราจะมีไม่เท่ากัน ซึ่งทุกคนก็จะมีธาตุประจำตัวเช่นกัน พลังงานธาตุทั้ง 5 ที่มีลักษณะเป็นวงจร ขับเคลื่อนหมุนวน

เชื่อมโยงกันทั้งหมด เพราะทั้ง 5 ธาตุต่างก็ช่วยก่อเกิด สนับสนุนซึ่งกันและกัน และต่างก็ปะทะ พิฆาตควบคุมกันด้วย

          ว่าแต่ธาตใดจะช่วยส่งเสริมเรื่องของโชคลาภ หรือหนุนนำอาชีพไหนกันบ้าง ไปตามอ่านกันเลยทุกคน

5ธาตุ กับ สีวอลเปเปอร์

ด้วยหลัก 5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย ตามศาสตร์จีนโบราณ คือ ธาตุดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ซึ่งทุกธาตุจะมีวัฏจักรก่อเกิด และพิฆาต ควบคุม หมุนเวียนกันโดยธรรมชาติ คือ วัฏจักรก่อเกิด คือ ดิน ก่อเกิด ทอง , ทอง ก่อเกิด น้ำ , น้ำ ก่อเกิด ไม้ , ไม้ ก่อเกิด ไฟ และ ไฟ ก่อเกิด ดิน วัฏจักรพิฆาต ควบคุม คือ ดิน ควบคุม น้ำ , น้ำ ควบคุม(ดับ) ไฟ , ไฟ ควบคุม(หลอม) ทอง , ทอง ควบคุม(ตัด) ไม้ และ ไม้ ควบคุม(กิน) ดิน

 

1. ธาตุดิน จัดว่าเป็นธาตุที่แสดงถึงความมั่นคง สงบนิ่ง สุขุม ให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความไว้วางใจได้ ในแง่ของการทำงาน การเงิน ก็หมายถึง การประหยัด เก็บออมได้ และการสนับสนุน

ความสมดุล เป็นหลักที่แข็งแกร่ง ในด้านฮวงจุ้ยบ้านที่ดี เสริมดวงชะตาควรหันหน้าไปยังตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการหันหน้าอยู่ในทิศทางของธาตุดิน

วัสดุตกแต่งในทิศนี้ของบ้าน ควรมี หิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุดิน

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุดิน คือ กลุ่มของ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น งานด้านธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง บ้าน ที่พักอาศัยเกี่ยวกับที่ดิน ไปจนถึงงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

การออกแบบ โรงแรม แล้วยังครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับวัสดุ ก่อสร้าง งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหิน ดิน เหมืองแร่  ไปจนถึงของโบราณต่างๆ นอกจากนี้ธาตุดินยังเกี่ยวข้องกับงานที่

ต้องอาศัยความน่าเชื่อถืออย่างสูง เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาล ธุรกิจด้านสุขภาพ งานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ยา คลินิก รวมถึงงานด้าน

ประกันภัย งานบริการ  ที่ปรึกษา รวมถึงานด้านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ และงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

วอลเปเปอร์ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และควรมีสีครีม เหลือง ส้ม น้ำตาล ซึ่งเป็นสีตัวแทนธาตุดิน🤎

2. ธาตุน้ำ เป็นธาตุที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกสงบ สติปัญญา โชคลาภ การเคลื่อนไหว อารมณ์  การเจรจา เดินทาง การติดต่อสื่อสาร สำหรับคนชอบธาตุน้ำ

หรือธาตุน้ำให้คุณ ควรเลือกบ้านที่หันหน้าไปยังทิศเหนือ ควรตกแต่งด้วยสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือ ตั้งน้ำพุไว้ในทิศนี้ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้น

โชคลาภมาให้ด้วย

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุน้ำ คือ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน และมักต้องมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

รวมถึงสายงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เคลื่อนไหว งานทางน้ำ งานที่ต้องเจรจาติดต่อกับผู้คน แล้วยังรวมไปถึงงานด้านความสะอาดอีกด้วย ดังนั้นงานที่แนะนำ

จึงเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องออกเดินทาง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง Logistics การประมง การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ไปจนถึงงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้

กลยุทธ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

วอลเปเปอร์ควรหันหน้าไปยังทิศเหนือ ตกแต่งด้วยสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ

3. ธาตุไฟ เป็นธาตุที่แสดงถึง แสงสว่าง พลังงาน การแสดงออก ความสวยงาม ความมีพลัง ความโดดเด่นเป็นสง่า แล้วยังรวมถึงจิตใจที่ร้อนแรง ความใจร้อน สำหรับคนที่ธาตุไฟให้คุณ

ควรเลือกบ้านที่หันหน้าไปยังทิศใต้ ซึ่งแนะนำว่าให้ตกแต่งทิศนี้ด้วยสีแดง ชมพู หรือ สีโทนร้อน และสามารถจัดสร้างรูปทรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยม จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับธาตุไฟของบ้านนี้ได้ เพิ่มความมีโชคลาภด้วย

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุไฟ มักเกี่ยวข้องกับพลังงาน แสงสว่าง ไฟฟ้า หรือต้องใช้ความเป็นประกายเจิดจ้า ธุรกิจบันเทิง การแสดง ความสวยงาม เครื่องสำอาง สตูดิโอ รวมถึงงาน

ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์

วอลเปเปอร์ควรหันหน้าไปทางทิศใต้ ตกแต่งด้วยสีแดง ชมพู หรือ สีโทนร้อน ลวดลายที่มีรูปทรงเป็นลักษณะสามเหลี่ยม🔺

 

4. ธาตุไม้ จัดว่าเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับพลังจินตนาการ พลังสร้างสรรค์ อารมณ์แบบศิลปิน มีชีวิตจิตใจ ไม่อยู่นิ่งเฉย แล้วยังรวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ งานอาสา จิตสาธารณะ และ

งานด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ดอกไม้ ไปจนถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และการศึกษา งานวิจัย งานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การสอนเด็ก โรงเรียน เป็นต้น

 

วอลเปเปอร์ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ มีลวดลายรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แนวตั้ง และตกแต่งด้วยสีเขียว💚

 

5. ธาตุทอง หรือ โลหะ จัดว่าเป็นธาตุแห่งความแข็งแกร่ง ความยุติธรรม ความจริงจัง ทรงอำนาจ ด้านฮวงจุ้ยบ้านนั้น หากบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ถือว่าเป็นธาตุทอง มีข้อดีอย่างหนึ่งคือบ้านธาตุทอง สามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่น สร้างรูปทรงเป็นแนวโค้งเว้า เนื่องจาลักษณะทรงกลมหรือรูปทรงเป็นของธาตุทอง โลหะ

แล้วยังสามารถใช้เป็นแนวขอบโค้ง ส่วนสีที่แนะนำว่าเข้ากับบ้านนี้คือ สีโลหะมันวาว สีขาว  สีควันบุหรี่ เป็นต้น

 

งานด้านธุรกิจของธาตุนี้มักเกี่ยวข้องกับ สายอาชีพทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ไปจนถึงงานด้านกฎหมาย ทนายความ อัยการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเลข

การเงิน ทองคำ บัญชี โรงจำนำ งานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ การผลิตทางด้านอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น

วอลเปเปอร์ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลวดลายรูปทรงเป็นแนวโค้งเว้า ตกแต่งด้วยสีโลหะมันวาว สีขาว สีควันบุหรี่ เป็นต้น

ลูกค้าสามารถเข้าไปชมลายอื่นๆได้ที่ MD Walloutlet

หรือติดตามข่าวสาร และบทความที่น่าสนใจได้ที่แฟนเพจ Facebook >> MD Walloutlet

และแพลตฟอร์มน้องใหม่จาก TikTok ช่อง MD Wallpaper

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠: MD Walloutlet หรือ 📥 𝗜𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗣𝗮𝗴𝗲
📱𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 : @walllet
📲 𝗛𝗼𝘁 𝗟𝗶𝗻𝗲 : 02-538-3844 / 098-936-8987
💁‍♀️ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า #ออนไลน์ได้ที่ :
🌐𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : www.walloutlet.net
🛒𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 : Walllet