Background with blog post slider

แก้ปัญหาผนังหลุดร่อน ด้วยวอลเปเปอร์ติดผนัง

บ้านที่มีอายุการใช้งานมานานอีกหนึ่งปัญหากวนใจของผนังที่เห็นได้ชัดเมื่อสีมีการลอก หลุดร่อน ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม สาเหตุหนึ่งอาจเกิดมาจากความชื้นจากผิวดินซึมขึ้นมาตามผนังกำแพง หรือเกิดจากการเตรียมพื้นผิวไม่ดีไม่เรียบ สีซีดจางหรือเป็นฝุ่นผง ปัญหารอยแตกร้าวของสีและผนังบ้าน ซึ่งเกิดจากโครงสร้างและผนังมีการเคลื่อนตัว การฉาบปูนหรือผนังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน บ้านก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อทุกครอบครัว ทุกคนอยู่ร่วมกันสภาพแวดล้อมของบ้านก็มีผลกับสุขภาพจิตของสมาชิกในบ้านด้วยเช่นกัน วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆ มาฝากสำหรับผนังบ้านที่มีปัญหา คือ วอลเปเปอร์ติดผนัง [...]

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]

[blog_posts posts="6" columns="3" image_height="200px"]

[/background]

Background with Product slider and parallax background

14 %
Save
53 %
Save
82 %
Save
6 %
Save

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

อุปกรณ์ติดตั้งวอลเปเปอร์ ชุด Standard

฿650.00

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

แผ่นไล่ลม รีดวอลเปเปอร์

฿95.00
93 %
Save
87 %
Save

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

แปรงทากาวติดวอลขนาด 2″

฿35.00
[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="2" dark="false"]

[ux_bestseller_products products="9" columns="4"]

[/background]

Dark Background with Product slider and parallax background

14 %
Save
53 %
Save
82 %
Save
6 %
Save

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

อุปกรณ์ติดตั้งวอลเปเปอร์ ชุด Standard

฿650.00

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

แผ่นไล่ลม รีดวอลเปเปอร์

฿95.00
93 %
Save
87 %
Save

อุปกรณ์ติดวอลเปเปอร์

แปรงทากาวติดวอลขนาด 2″

฿35.00
[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="3" dark="true"]

[ux_bestseller_products products="9" columns="4"]

[/background]

Background with Featured boxes

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]

[row]
[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]

[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[/row]

[/background]

Background with Featured boxes dark style and parallax

[background bg="http://imageurl" padding="60px" parallax="3" dark="true"]

[row]
[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]

[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[/row]

[/background]

Testemonials with a background shortcode

Lucy Anderson
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook
Lucy Anderson
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook
Lucy Anderson
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook

[background bg="http:/bgurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]
[row]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[/row]
[/background]