Shortcode – Blog posts

แก้ปัญหาผนังหลุดร่อน ด้วยวอลเปเปอร์ติดผนัง

บ้านที่มีอายุการใช้งานมานานอีกหนึ่งปัญหากวนใจของผนังที่เห็นได้ชัดเมื่อสีมีการลอก หลุดร่อน ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม สาเหตุหนึ่งอาจเกิดมาจากความชื้นจากผิวดินซึมขึ้นมาตามผนังกำแพง หรือเกิดจากการเตรียมพื้นผิวไม่ดีไม่เรียบ สีซีดจางหรือเป็นฝุ่นผง ปัญหารอยแตกร้าวของสีและผนังบ้าน ซึ่งเกิดจากโครงสร้างและผนังมีการเคลื่อนตัว การฉาบปูนหรือผนังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน บ้านก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อทุกครอบครัว ทุกคนอยู่ร่วมกันสภาพแวดล้อมของบ้านก็มีผลกับสุขภาพจิตของสมาชิกในบ้านด้วยเช่นกัน วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆ มาฝากสำหรับผนังบ้านที่มีปัญหา คือ วอลเปเปอร์ติดผนัง [...]

[blog_posts columns="3" posts="8" category="" image_height="200px" show_date="true"]